Croeso i'r Wefan

Prif amcan Gwasanaeth Ysgolion William Mathias Cyf yw i hyrwyddo ac annog darpariaeth gweithgaredd cerddorol yng Ngwynedd a Môn. Cyflawnir hyn drwy ein darpariaeth o wersi cerddorol offerynnol a lleisiol i dros 5000 o ddisgyblion gan bron i i 65 o diwtoriaid profiadol, ein gwasanaeth benthyca offerynnau cerdd (dros 4,500 o offerynnau), a'r ensemblau rhanbarthol a sirol a gynhelir - bron i 13 ohonynt. Mwy

llinell

Penawdau Newyddion

Llongyfarchiadau - Arholiadau ABRSM

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mrs Jane Parry ar eu llwyddiant yn ddiweddar yn eu arholiadau offerynnau chwythbrennau ABRSM .

Ysgol Llanllechid
Ariel Lichtenstein Bassoon Gradd 2
Ursula Rowe Oboe Gradd 2

Ysgol Penybryn
Hannah Hughes Ffliwt Gradd 3

Ysgol Tregarth
Lynwen Verbeek Clarinet Gradd 3
Nicola Wheatcroft Ffliwt Gradd 1

Ysgol Dyffryn Ogwen
Lilly Ann Ward Ffliwt Gradd 4

line

Llongyfarchiadau - Arholiadau ABRSM

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mrs Margaret Jones ar eu llwyddiant yn ddiweddar yn eu arholiadau offerynnau pres ABRSM

Ysgol Felinheli
Ffion Bailey Tenor Horn Gradd 2
Leah Briallen Murphy Tenor Horn Gradd 2
Griffith Williams Cornet Gradd 3
Mirain Williasm Bariton Gradd 2
Ffion Haf Lewis Cornet Gradd 2
Ifan Huw Morris Cornet Gradd 1
Heilyn Griffiths Cornet Gradd 1

Ysgol Bethel
Cadi Evans Tenor Horn Gradd 1
Beca Fflur Morris Tenor Horn Gradd 3
Mari Llywelyn Jones Tenor Horn Gradd 3
Rhodri Campbell Bariton Gradd 1
Elis Griffiths Jones Bariton Gradd 1
Kian Ryan Williams Bariton Gradd 1
Iwan Worsley Bariton Gradd 1

Ysgol Dolbadarn
Jshua Ratchford Bariton Gradd 1
Joseph Codd-Stacey Bariton Gradd 1

Ysgol Llanrug
Twm Owain Williams Tenor Horn Gradd 2
Guto Ewart Parry Tenor Horn Gradd 1
Berian Hopcyn Llwyd Bariton Gradd 1

line

Gwynedd cellist, 8, one of the youngest musicians to join prestigious orchestra (Saesneg yn unig...)

To view the story - click here

line

Llongyfarchiadau - Arholiadau ABRSM

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mr Wynne Williams ar eu llwyddiant yn ddiweddar yn eu arholiadau ABRSM .

Ysgol Yr Eifl Trefor
Erin Davies Tenor Horn Gradd 1

Ysgol Llanbedrog
Gwenno Evans Cornet Gradd 1
Martha Grant Trwmped Gradd 1

Ysgol Uwchradd Botwnnog
Iona Meleri Jones Alto Sxaophone Gradd 3
Beca Williams Cornet Gradd 3
Mali Madrun Ffliwt Gradd 1
Non Brady Clarinet Gradd 1
Ellie Brady Clarinet Gradd 1

line

Ffurflen Ymaelodi

Ffurflen ymaelodi ar gyfer bod yn aelod o grwpiau Sirol a grwpiau Rhanbarth - cliciwch yma

line

Am fwy o newyddion - cliciwch yma

line

 

Calendr Digwyddiadau

 

Atebion i'r Cwestiynnau mwyaf cyffredin

  • Sut dwi’n trefnu gwers i fy mhlentyn yn yr ysgol ?
  • Faint mae gwersi yn gostio?
  • Oes rhaid i mi brynnu offeryn ?
  • mwy ...