Croeso i'r Wefan

Prif amcan Gwasanaeth Ysgolion William Mathias Cyf yw i hyrwyddo ac annog darpariaeth gweithgaredd cerddorol yng Ngwynedd, Môn a Sir Ddinbych. Cyflawnir hyn drwy ein darpariaeth o wersi cerddorol offerynnol a lleisiol i dros 13,750 o ddisgyblion gan bron i 100 o diwtoriaid profiadol, ein gwasanaeth benthyca offerynnau cerdd (dros 8,000 o offerynnau), a'r ensemblau rhanbarthol a sirol a gynhelir - bron i 40 ohonynt. Mwy

llinell

Clyweliadau 2015


llinell

Calendr Digwyddiadau

 

Penawdau Newyddion


Ffurflen Aelodaeth Grwpiau Trawsirol

Ffurflen Aelodaeth Grwpiau Traws-Sirol - cliciwch yma

 

Am fwy o newyddion cliciwch yma

Atebion i'r Cwestiynnau mwyaf cyffredin

  • Sut dwi’n trefnu gwers i fy mhlentyn yn yr ysgol ?
  • Faint mae gwersi yn gostio?
  • Oes rhaid i mi brynnu offeryn ?
  • mwy ...