Croeso i'r Wefan

Prif amcan Gwasanaeth Ysgolion William Mathias Cyf yw i hyrwyddo ac annog darpariaeth gweithgaredd cerddorol yng Ngwynedd, Môn a Sir Ddinbych. Cyflawnir hyn drwy ein darpariaeth o wersi cerddorol offerynnol a lleisiol i dros 13,750 o ddisgyblion gan bron i 100 o diwtoriaid profiadol, ein gwasanaeth benthyca offerynnau cerdd (dros 8,000 o offerynnau), a'r ensemblau rhanbarthol a sirol a gynhelir - bron i 40 ohonynt. Mwy

llinell

Calendr Digwyddiadau

 

Penawdau Newyddion

CYRSIAU HAF 2014

Cwrs Haf 2014 Band Cyngerdd a Band Jazz - 7fed, 8fed, 11eg - 13eg Gorffennaf

Cwrs Haf 2014 Cerddorfa Ieuenctid - 9fed - 12fed Gorffennaf

 

Cwrs Haf 2014 Cerddorfa Hŷn - 9fed - 12fed Gorffennaf

 

Cwrs Haf 2014 Band Pres Iau - 11eg - 13eg Gorffennaf

 

2 GYNGERDD HAF
12.07.14
cyngerdd - poster

SYLWER:

AMSER CYCHWYN
CYNGHERDDAU - 4:30yh

 

Am fwy o newyddion cliciwch yma


Atebion i'r Cwestiynnau mwyaf cyffredin

  • Sut dwi’n trefnu gwers i fy mhlentyn yn yr ysgol ?
  • Faint mae gwersi yn gostio?
  • Oes rhaid i mi brynnu offeryn ?
  • mwy ...