Croeso i'r Wefan

Prif amcan Gwasanaeth Ysgolion William Mathias Cyf yw i hyrwyddo ac annog darpariaeth gweithgaredd cerddorol yng Ngwynedd, Môn a Sir Ddinbych. Cyflawnir hyn drwy ein darpariaeth o wersi cerddorol offerynnol a lleisiol i dros 13,750 o ddisgyblion gan bron i 100 o diwtoriaid profiadol, ein gwasanaeth benthyca offerynnau cerdd (dros 8,000 o offerynnau), a'r ensemblau rhanbarthol a sirol a gynhelir - bron i 40 ohonynt. Mwy

llinell

Calendr Digwyddiadau

 

Penawdau Newyddion

 

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA I BAWB

EDRYCHWN YMLAEN AM FLWYDDYN LLAWN
CERDDORIAETH YN 2015

llinell

CYNGHERDDAU RHANBARTH GWYNEDD A MÔN

Rhanbarth Meirionydd - Ysgol Y Berwyn, Bala Nos Lun 17-11-2014 am 5:30yh
Rhanbarth Caergybi - Ymarfer Agored Nos Fawrth 18-11-2014 am 4:30
Rhanbarth Caernarfon - Theatr Seilo, Caernarfon Nos Fercher 19-11-2014 am 6:00yh
Rhanbarth Pwllheli a Botwnnog - Ysgol Uwchradd Botwnnog , Nos Fercher 19-11-2014 am 6:00yh
Rhanbarth Bangor - Neuadd Ysgol Friars , Bangor - Nos Iau 20-11-2014 am 6:00yh
Rhanbarth Llangefni - Neuadd Ysgol Gyfun Llangefni - Nos Fercher 26-11-2014 am 7:00yh

llinell

Ffurflen Aelodaeth Grwpiau Trawsirol

Ffurflen Aelodaeth Grwpiau Traws-Sirol - cliciwch yma

Amserlenni Tymor yr Hydref 2014

Amserlenni 2014 - 2015 - cliciwch yma

Am fwy o newyddion cliciwch yma

Atebion i'r Cwestiynnau mwyaf cyffredin

  • Sut dwi’n trefnu gwers i fy mhlentyn yn yr ysgol ?
  • Faint mae gwersi yn gostio?
  • Oes rhaid i mi brynnu offeryn ?
  • mwy ...