Croeso i'r Wefan

Prif amcan Gwasanaeth Ysgolion William Mathias Cyf yw i hyrwyddo ac annog darpariaeth gweithgaredd cerddorol yng Ngwynedd a Môn. Cyflawnir hyn drwy ein darpariaeth o wersi cerddorol offerynnol a lleisiol i dros 13,750 o ddisgyblion gan bron i 100 o diwtoriaid profiadol, ein gwasanaeth benthyca offerynnau cerdd (dros 8,000 o offerynnau), a'r ensemblau rhanbarthol a sirol a gynhelir - bron i 50 ohonynt. Mwy

llinell

Penawdau Newyddion

Cyngerdd Blynyddol

Cafwyd Cyngerdd Blynyddol gwefreiddiol yn Neuadd P.J.Bangor brynhawn dydd Sul Ebrill 24ain gyda aelodau o Gôr Telyn Iau, Cerddorfa ieuenctid, Cerddorfa Hyn a Band Pres Gwynedd a Môn. Llongyfarchiadau a diolch yn fawr i’r arweinyddion , tiwtoriaid a’r cerddorion ifanc ar eu perfformiadiau.
Dyma ychydig o luniau o’r diwrnod

 

line

Cwpan er Cof am Emyr Williams

presentation

Llongyfarchiadau i Cerys Mair Hughes - aelod o'r band Pres sydd yn byw yn Tywyn a gafodd cwpan er côf am Emyr Williams ( Dolgellau) i'w dal am ddwy flynedd.

 

line

Llongyfarchiadau!

Bu disgyblion Miss Angahard Wyn Jones yn llwyddiannus mewn arholiadau telyn yn ddiweddar:
Llinos Evans - ysgol Gynradd Amlwch
Hannah Lewis - Ysgol Friars
Rhiannon Grundy - Ysgol Friars
Ellen Torrington - Ysgol Friars

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mrs Kate Gwilliam fu'n llwyddiannus yn eu arholiadau pres yn ddiweddar:
Gwern William Ysgol Y Graig
Caleb Evans- Ysgol Y Graig
Cai Roberts- Ysgol y Graig
Mabon Williams Ysgol y Graig
Cian Williams Ysgol Gyfun Llangfni
Elin Gwilliam - Ysgol Pentraeth

Hefyd, llongyfarchiadau i ddisgyblion Miss Rachel Gautry fu'n llwyddiannus yn eu arholiadau chwythbrennau yn ddiweddar:
Hannah Neill- Ysgol David Hughes
Manon Henderson- Ysgol David Hughes
Katherine Adams - Ysgol Parc y Bont

line

Ffurflen Cwrs Hâf 2016

Ffurflen ymaelodi ar gyfer ein cwrs hâf - cliciwch yma

line

Ffurflen Ymaelodi

Ffurflen ymaelodi ar gyfer bod yn aelod o grwpiau Sirol a grwpiau Rhanbarth - cliciwch yma

line

Am fwy o newyddion - cliciwch yma

line

 

Calendr Digwyddiadau

 

Atebion i'r Cwestiynnau mwyaf cyffredin

  • Sut dwi’n trefnu gwers i fy mhlentyn yn yr ysgol ?
  • Faint mae gwersi yn gostio?
  • Oes rhaid i mi brynnu offeryn ?
  • mwy ...