slideshow-3

Cyfeillion

CCIG FGYM logo

Mae Cyfeillion Cerdd Ieuenctid Gwynedd yn grŵp o rieni a ffrindiau sydd a’r amcan o gefnogi cerddorion ifanc hyd at 25 oed. Mae’r mwyafrif o’n gweithgareddau yn cefnogi cerddorfeydd a bandiau o dan reolaeth Gwasanaeth Ysgolion Gwynedd a Môn. Rydym yn codi arian trwy amryw o ffyrdd.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

 

© 2021 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.