slideshow-3

Pamffled Cerdd Tastig 2020

I sicrhau lle:
Cwblhewch y ffurflen gofrestru neu cysylltwch â’r Gwasanaeth Cerdd.
Dyddiad cau cofrestru: Ebrill 6ed, 2020
Bydd angen blaendâl o £80 erbyn Ebrill 6ed a’r taliad olaf o £79 erbyn Mai 1af.
Pris: £159

Mae’r pris yn cynnwys llety, bwyd, gweithgareddau, gwersi a chludiant i Glan Llyn yn ogystal â holl weithgareddau’r
penwythnos.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Gwenda Morus: 01286 685283 Gwenda@cerdd.com

Am fwy o fanylion, cliciwch yma (pdf)
Ffurflen Gofrestru, cliciwch yma (pdf)

Cliciwch yma i wneud taliad

© Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.
Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.