Additional Curricular Programme 2022/2023

Translation coming soon...

‘Rydym yn falch o fedru cynnig y grwpiau Sirol canlynol o fis Medi ymlaen – Band Pres Hŷn, Band Pres Iau, Côr Telynau Gwynedd a Môn, Ensemble Chwythbrennau, Cerddorfa Llinynnol, Côr Sacsoffon a Cwmni Sioe Gerdd.

Mi fydd Grwpiau Rhanbarth Caernarfon, Bangor, Meirionnydd, Eifionydd, Pen Llŷn ac Ynys Môn yn cychwyn ym misoedd Medi a Hydref

To Register to be a member of any Area or County groups please e-mail gwenda@cerdd.com to receive a registration form and details

Gwersi Offerynnol a Lleisiol 2022/2023

Mi fydd y gwersi i gyd yn cychwyn unwaith eto ym mis Medi. Os ydych eisiau cychwyn o’r newydd neu barhau, siaradwch gyda’ch athrawon Cerddoriaeth (Uwchradd) neu’ch Pennaeth (Cynradd)

resizedllun1

About Us

resizedllun2
 

Lessons

resizedllun1

Groups

resizedllun1

News

© 2023 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. All Rights Reserved. Website by Delwedd.
Company number: 3102665. Charity number: 1097614.