Additional Curricular Programme 2021/2022

We are pleased to be able to offer the following cross-county groups from September onwards – Senior Brass Band, Junior Brass Band, Harp Choir, Woodwind Ensemble, Guitar Choir, SATB Choir and String Orchestra.

To register for one or more of these groups – click here

We will publish news regarding the regional groups very soon.

Instrumental & Vocal Lessons – Spring Term 2022

Piano, Harp, Voice, Drum Kit, Guitar, Electric Guitar, Violin, Cello, Brass Instruments and Woodwind Instruments. Music Theory is offered via Zoom.

All the lessons will continue in January 2022. We will of course be following all the guidelines published by the Welsh Government.

If you would like to arrange lessons – please ask your music teacher or Headteacher, or please phone 01286 68528.

Welsh only...

DENNIS WILLIAMS

Teyrnged

Gyda thristwch mawr y clywais fod fy nghyfaill a'm cyd-weithiwr, y cerddor Dennis Williams, wedi ein gadael. Deuthum i adnabod Dennis yn ol yn yr wythdegau pan oedd yn athro pres ac yn arwain bandiau i Wasanaeth Cerdd yn hen Sir Gwynedd.

Pan ail-drefnwyd llywodraeth leol yn 1995, Dennis ddaeth i'r adwy i arwain y gwasanaeth cerdd yn ysgolion Gwynedd ac Ynys Môn. I sicrhau parhâd addysg offerynnol gerddorol yn yr Ysgolion, sefydlwyd trefn newydd o weithredu gyda Gwasanaeth Ysgolion William Mathias yn trefnu'r system beripatetig ar ran y Cyngor Sir. Fel un o'r Ymddiriedolwyr, bum yn ffodus iawn i gael y cyfle i gefnogi'r gwaith pwysig a wnai Dennis gyda'r tîm o diwtoriaid peripatetig i achub ac i ddatblygu'r gwasanaeth cerdd yn siroedd Gwynedd, Môn a Sir Ddinbych. O dan arweiniad Dennis Williams, ffynnodd y gwasanaeth, a thyfodd y cyfleoedd i blant dderbyn gwersi peripatetig yn yr Ysgolion ac ymuno mewn bandiau a cherddorfeydd lleol a sirol.

Cryfder mawr Dennis oedd ei garedigrwydd a'i ddealltwriaeth naturiol o anghenion a dymuniadau athrawon cerdd a'u disgyblion. Roedd yn llawn hiwmor ac yn hollol ymrwymedig i'w waith fel trefnydd a datblygodd ei ddawn naturiol o reoli pobl - yn ogystal â chyllideb sylweddol - yn effeithiol a chadarn. Safodd Dennis yn y bwlch ar amser hollol dyngedfennol i addysg gerddorol yng Nghymru gan sicrhau parhâd llewyrchus iawn i'r gwasanaeth cerdd yng Ngwynedd a Môn. Cofiaf gydag edmygedd am ei ymroddiad, ei benderfyniad, ei gyfeillgarwch a'i holl waith dros blant a phobl ifanc a gafodd y fraint o'i adnabod ac o dderbyn addysg a phrofiadau cerddorol o dan ei arweiniad. Diolch, Dennis, a chwsg yn dawel.

Elinor Bennett
Rhagfyr 16, 2021

resizedllun1

About Us

resizedllun2
 

Lessons

resizedllun1

Groups

resizedllun1

News

© 2021 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. All Rights Reserved. Website by Delwedd.
Company number: 3102665. Charity number: 1097614.