slideshow-6

Grwpiau Rhanbarthol

2021/2022

Rhanbarth Caernarfon

Ysgol Syr Hugh Owen

Nosweithiau Mercher 16.00 - 17.30

Ionawr 19, 26, Chwefror 2, 9, 16, Mawrth 2, 9, 16, 23, 30 (+ Cyngerdd)

Band Iau yn unig yn parhau - Ebrill 27 Mai 4, 11, 18, 25, Mehefin 8, 15 (+ Cyngerdd)

Rhanbarth Bangor

Ysgol Tryfan

Nosweithiau Iau 16.00 - 17.30

Ionawr 20, 27, Chwefror 3, 10, 17, Mawrth 3, 10, 17, 24, 31 (+ Cyngerdd)

Rhanbarth Eifionydd

Ysgol Eifionydd

Nosweithiau Gwener 15.45 - 17.15

Ionawr 21, Ionawr 28, Chwefror 4, Chwefror 11, Chwefror 18, Mawrth 4, Mawrth 11, Mawrth 18, Mawrth 25 Ebrill 1

Rhanbarth Meirionnydd

Ysgol Godre’r Berwyn

Nosweithiau Llun 16.00 - 17.30

Cychwyn ym Mis Ionawr 2022

Rhanbarth Pen Llŷn

Ysgol Botwnnog

Nosweithiau Gwener 15.45 - 17.15

Ionawr 28 Chwefror 4, Chwefror 11, Chwefror 18, Mawrth 4, Mawrth 11, Mawrth 18, Mawrth 25

© 2021 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.