slideshow-4

Grwpiau Traws-sirol

2021/2022

Cerddorfa Llinynnol Gwynedd a Môn. Arweinyddion - Elin Haf Taylor a Marie Smith

Dydd Sul 11.00 - 13.00 Theatr Seilo, Caernarfon.

Tachwedd 21, Rhagfyr 12, Ionawr 9, Ionawr 30, Chwefror 20, Mawrth 13, Ebrill 24, Mai 15, Mehefin 19

Cyngerdd - PONTIO - Gorffennaf 7

Côr Ieuenctid Gwynedd - SATB. Bl 7 - 13 (ac uwch os yn parhau mewn addysg). Arweinyddion - Huw Geraint Griffith a Tudur Eames

Mercher: 16.30 - 18.00 Lleoliadau i’w cadarnhau ond bwriedir ymarfer rhai wythnosau yng Nghaernarfon a rhai ym Mhorthmadog

Medi 29, Hydref 6, Hydref 13, Hydref 20, Tachwedd 3, Tachwedd 10, Tachwedd 17, Tachwedd 24, Rhagfyr 1, Rhagfyr 8 Dyddiadau gweddill y flwyddyn i’w cadarnhau

Cyngerdd - PONTIO - Gorffennaf 7

CÔR TELYN Safon Gradd 3 ac Uwch Arweinyddion - Angharad Wyn Jones a Catrin Morris Jones

Canolfan Bontnewydd Dydd Sul: 09.45 - 12.15

Medi 19, Hydref 3, Hydref 17, Tachwedd 7, Tachwedd 21, Rhagfyr 5, Ionawr 9, Ionawr 23, Chwefror 6, Chwefror 20, Mawrth 6, Mawrth 20, Ebrill 3, Mai 8, Mai 22, Mehefin 12

Cyngerdd - PONTIO - Gorffennaf 7

ENSEMBLE CHWYTHBRENNAU Safon Gradd 5 ac Uwch Arweinydd - Rebecca Bateson

Canolfan Bontnewydd Dydd Sul:12.45 - 15.15

Medi 19, Hydref 3, Hydref 17, Tachwedd 7, Tachwedd 21, Rhagfyr 5, Ionawr 9, Ionawr 23, Chwefror 6, Chwefror 20, Mawrth 6, Mawrth 20, Ebrill 3, Mai 8, Mai 22, Mehefin 12 Cyngerdd - PONTIO - Gorffennaf 7

BAND PRES IAU Arweinydd - Lois Eifion

Neuadd Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon P’nawn Sadwrn: 13.10 - 16.30

Hydref 9, Hydref 30, Tachwedd 20, Rhagfyr 11, Ionawr 8, Ionawr 29, Chwefror 19, Mawrth 12, Ebrill 2, Ebrill 23, Mai 7, Mai 21, Mehefin 11

Cyngerdd - PONTIO - Gorffennaf 7

BAND PRES HŶN Arweinydd - Dylan Williams

Neuadd Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon P’nawn Sul: 13.30 - 16.30

Hydref 10, Hydref 31, Tachwedd 21, Rhagfyr 12, Ionawr 9, Ionawr 30, Chwefror 20, Mawrth 13, Ebrill 3, Ebrill 24, Mai 8, Mai 22, Mehefin 12

Cyngerdd - PONTIO - Gorffennaf 7

© 2022 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.