Rhaglen Gweithgareddau tu allan i’r Ysgol 2021/2022

‘Rydym yn falch o fedru cynnig y grwpiau traws-sirol canlynol o fis Medi ymlaen – Band Pres Hŷn, Band Pres Iau, Côr Telyn, Ensemble Chwythbrennau, Côr Gitar, Côr Lleisiol SATB a Cerddorfa Llinynnol

I gofrestru am un neu fwy o’r grwpiau yma – cliciwch yma

Mi fyddwn yn cyhoeddi newyddion am y Grwpiau Rhanbarth yn fuan

Gwersi – Tymor yr Hydref 2021

Piano, Telyn, Llais, Drymiau, Gitar, Gitar Drydan, Ffidil, Sielo, Offerynnau Pres – Cornet, Corn, Bariton, Tiwba, Offerynnau Chwyth – Ffliwt, Obo, Clarinet, Basŵn a Sacsoffon.

Mi fydd y gwersi i gyd yn cychwyn eto ym mis Medi yn yr ysgolion ac wyneb i wyneb. Mi fyddwn yn parhai i ddilyn unrhyw ganllawiau gan Lywodraeth Cymru. Os ydych yn awyddus i dderbyn gwersi – cysylltwch gyda’ch athro cerdd neu bennaeth – neu ffoniwch 01286 685283.

Mae gwersi Theori Cerddoriaeth ar gael dros Zoom hefyd. Cysylltwch a’r swyddfa.

Eisteddfod Rhithwir 2022

Manylion i ddod yn fuan. Gellir gwylio uchafbwyntiau Eisteddfod 2021 ar ein sianel YouTube Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn - YouTube

resizedllun1

Amdanom Ni

resizedllun2
 

Gwersi

resizedllun1

Grwpiau

resizedllun1

Newyddion

Dilynwch ni ar Facebook


Dilynwch ni ar Twitter


© 2021 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.